Reaali Robootika.COM

NXT robotimaailm ja programmeerimine C-keeles

Visual Studio – IF-ELSE ja WHILE jupikesed

Alljärgnevate ülesandejupikeste eesmärk on aru saada IF-ELSE lausetest lihtsate näidete abil.

Tule mulle külla!

Allolev programm küsib kasutaja käest tema nime ning kui nimi on vastav (käesoleval juhul Ramses) siis programm kutsub Sind külla, vastasel juhul teatatakse, et Mind pole kodus.

using System;
class Tervitus
{
    public static void Main(string[] arg)
    {
        Console.WriteLine("Palun sisesta nimi:");
        string nimi = Console.ReadLine();
        if (nimi == "Ramses")
        {
            Console.WriteLine("Tule mulle homme külla!");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Mind pole homme kodus.");
        }
        Console.ReadKey(true);
    }
}
//Palun sisesta nimi:
//Leivo
//Mind pole homme kodus.
// **** Ja siin teine valikuvariant:
//Palun sisesta nimi:
//Urmas
//Mind pole homme kodus.

Piletikassa juures

Programm küsib kasutajalt tema vanust ning vastavalt vanusele kuvab kasutajale erinevad teated.

using System;
class Tervitus
{
    public static void Main(string[] arg)
    {
        Console.WriteLine("Palun ütle oma vanus.");
        string sinuVanus = Console.ReadLine();
        long Vanus1 = long.Parse(sinuVanus);
        if (Vanus1 < 12 && Vanus1 >= 7)
        {
            Console.WriteLine("MINE TEISE KASSASE ET OSTA LAPSEPILET!!");
        }
        else if (Vanus1 > 80)
        {
            Console.WriteLine("Kas sa oled mu vanaisa?");
        }
        else if (Vanus1 < 7)
        {
            Console.WriteLine("Ega sa oma vanemaid kaotanud pole?");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Tulite õige kassa juurde ja võite täiskasvanu pileti osta");
        }
        Console.ReadKey(true);
    }
}
//Palun ütle oma vanus.
//12
//Tulite õige kassa juurde ja võite täiskasvanu pileti osta

Pirnide ostmine koos kilekotiga

Programm küsib kasutajalt mitu pirni soovib osta ja seejärel kas soovitakse ka kilekotti. Lõpuks liidetakse kokku pirnide maksumus ja vajadusel kilekoti hind.

using System;
class Tervitus
{
    public static void Main(string[] arg)
    {
        double pirnihind = 1.70;
        Console.WriteLine("Mitu pirni ostad?");
        double kogus = double.Parse(Console.ReadLine());
        double summa = kogus * pirnihind;
        Console.WriteLine("Kas kilekotti ka soovid? (jah/ei)");
        string vastus = Console.ReadLine();
        if (vastus == "jah")
        {
            summa = summa + 0.70;
        }
        Console.WriteLine("Kogusumma: " + summa);
        Console.ReadKey(true);
    }
}
//Mitu pirni ostad?
//5
//Kas kilekotti ka soovid? (jah/ei)
//jah
//Kogusumma: 9,2

Pikad ja lühikesed mehed-naised

Järgmine programm küsib kasutaja käest tema pikkust ning kas ta on mees või naine. Vastuseks väljastatakse vastavalt sisestatud andmetele tulemus „Pikk mees“, „Lühike naine“ jne.

Antud programmijupi eesmärk on näidata IF-ELSE lausete üksteise sisse panemise võimalust.

using System;
class Tervitus
{
    public static void Main(string[] arg)
    {
        Console.WriteLine("Kui pikk sa oled?");
        double Pikkus = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Mis su sugu on?");
        string sugu = Console.ReadLine();
        if (Pikkus <= 1.4)
        {
            if (sugu == "M")
            {
                Console.WriteLine("Lühike mees");
            }
            else if (sugu == "N")
            {
                Console.WriteLine("Lühike naine");
            }
        }
        else if (Pikkus >= 1.7)
        {
            if (sugu == "M")
            {
                Console.WriteLine("Pikk mees");
            }
            else if (sugu == "N")
            {
                Console.WriteLine("Pikk naine");
            }
        }
        else
        {
            if (sugu == "M")
            {
                Console.WriteLine("Keskmine mees");
            }
            else if (sugu == "N")
            {
                Console.WriteLine("Keskmine naine");
            }
        }
        Console.ReadKey();
        Console.ReadKey(true);
    }
}
//Kui pikk sa oled?
//1,7
//Mis su sugu on?
//M
//Pikk mees

Osta elevant ära

Programm piinab senikaua kasutajat küsimusega „osta elevant ära“ kuni kasutaja trükib ekraanile „elevant“.

using System;

namespace OstaElevant
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string elevant = "midagi";
            while (elevant != "elevant")
            {
                Console.WriteLine("Osta elevant ära");
                elevant = Console.ReadLine();
            }
            Console.ReadKey(true);
        }
    }
}
//Osta elevant ära
//ei osta
//Osta elevant ära
//osta ise
//Osta elevant ära
//elevant

Add comment

Loading