Reaali Robootika.COM

NXT robotimaailm ja programmeerimine C-keeles

Visual Studio 2010 – C# ja Hello World!

Visual Studio 2010 on keskkond mida kasutame programmeerimise õppimiseks.

Ülesannete selgitused on antud tundides, seega siin on ülesanded lihtsalt meeldetuletuseks üleval.

Hello World!

Iga programmeerija esimene programm on ekraanile trükkida „Hello World!“.

Programmeerimises on olemas hulk põhitõdesid ning nende õpetamiseks sobib kõige lihtsam programmitüüp – Console Application. Sisuliselt tähendab see, et tulemuseks on .exe fail, mille käivitamise järel näeb kasutaja musta ekraani ja valget kirja ning siis seda mida antud programm teeb.

Alljärgnev programm trükib ekraanile „Hello World!“ ning jääb seejärel suvalist klahvivajutust ootama.
using System;
class Tervitus
{
    public static void Main(string[] arg)
    {
        Console.WriteLine("Hello World!");
        Console.ReadKey(true);
    }
}
//Hello World!

 

Seejärel mõned lihtsamad nimeküsimise ülesanded ning IF-ELSE lausete kasutamine.

Mis Su nimi on?

Alljärgnev programm küsib kasutajalt tema nime ning seejärel trükib ekraanile tervituse sisestatud nimele.

using System;
class Tervitus
{
    public static void Main(string[] arg)
    {
        Console.WriteLine("Palun ütle mulle oma eesnimi.");
        string eesnimi = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Tere, " + eesnimi + ".");
        Console.ReadKey(true);
    }
}
//Palun ütle mulle oma eesnimi.
//Leivo
//Tere, Leivo.

Ma oskan korrutada

Programm küsib kasutaja käest kahte arvu ning seejärel väljastab nende korrutise.

using System;
class Tervitus
{
    public static void Main(string[] arg)
    {
        Console.WriteLine("Ma oskan kahte arvu korrutada!");
        Console.WriteLine("Palun esimene arv:");
        string SeeOnTekst = Console.ReadLine();
        int arv1 = int.Parse(SeeOnTekst);
        Console.WriteLine("Sisesta palun teine arv");
        int arv2 = int.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Arvude {0} ja {1} korrutis on {2}", arv1, arv2, arv1 * arv2);
        Console.ReadKey(true);
    }
}
//Ma oskan kahte arvu korrutada!
//Palun esimene arv:
//4
//Sisesta palun teine arv
//5
//Arvude 4 ja 5 korrutis on 20

Toa ümbermõõt

Programm küsib kasutajalt seinte pikkused ja väljastab seepeale toa ümbermõõdu ja pindala.

using System;

namespace Toa_umbermoot_ja_pindala
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Palun ütle esimese seina pikkus.");
            int esimeneSein = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Palun ütle teise seina pikkus.");
            int teineSein = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Toa pindala on {0}", esimeneSein * teineSein);
            Console.WriteLine("Toa ümbermõõt on {0}", (esimeneSein + teineSein) * 2);
            Console.ReadKey(true);
        }
    }
}
//Palun ütle esimese seina pikkus.
//30
//Palun ütle teise seina pikkus.
//40
//Toa pindala on 1200
//Toa ümbermõõt on 140

Kes on täna pinginaabrid?

Programm küsib inimese nime ning tema kõrvalistuja nime ja teatab seejärel, et nad on pinginaabrid.

using System;
class Tervitus
{
    public static void Main(string[] arg)
    {
        Console.WriteLine("Tere, mis su nimi on?");
        string esimeseTüübiNimi = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Aga tema nimi");
        string teiseTüübiNimi = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("{0} ja {1} on täna pinginaabrid", esimeseTüübiNimi, teiseTüübiNimi);
        Console.ReadKey(true);
    }
}
//Tere, mis su nimi on?
//Leivo
//Aga tema nimi
//Andres
//Leivo ja Andres on täna pinginaabrid

Add comment

Loading