Reaali Robootika.COM

NXT robotimaailm ja programmeerimine C-keeles

Visual Studio – FOR-tsükkel ja massiiv

Käesolevaga mõned lihtsad näited selle kohta kuidas kasutada FOR-tsüklit ja massiive.

Matkajate kokkutulek

Programm loendab iga nupuvajutuse korral järgmise matkaja.

using System;

namespace for_tsyklid
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int nr = 1;
            while (nr <= 5)
            {
                Console.WriteLine("Tere {0} matkaja!", nr);
                Console.ReadKey(true);
                nr += 1;
            }
            Console.ReadKey(true);
        }
    }
}
//Tere 1 matkaja!
//Tere 2 matkaja!
//Tere 3 matkaja!
//Tere 4 matkaja!
//Tere 5 matkaja!

Matkajate kokkutulek FOR tsükliga

Programm loendab FOR-tsükli abil matkajaid.

using System;

namespace for_tsyklid
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            for (int i = 0; i <= 5; i++)
            {
                Console.WriteLine("Tere {0} matkaja", i);
            }
            Console.ReadKey(true);
        }
    }
}
//Tere 0 matkaja
//Tere 1 matkaja
//Tere 2 matkaja
//Tere 3 matkaja
//Tere 4 matkaja
//Tere 5 matkaja

Arvude ruudud ja kuubid

Programm küsib kasutajalt numbrit ning seejärel väljastab kuni selle arvuni kõikide täisarvude ruudud ja kuubid.

using System;

namespace for_tsyklid
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Mitu korda me seda teeme?");
            ulong kordus = ulong.Parse(Console.ReadLine());
            for (ulong i = 1; i <= kordus; i++)
            {
                Console.WriteLine("Arv {0} ruudus on {1} ja kuubis on {2}", i, Math.Pow(i, 2), Math.Pow(i, 3));
            }
            Console.ReadKey(true);
        }
    }
}
//Mitu korda me seda teeme?
//5
//Arv 1 ruudus on 1 ja kuubis on 1
//Arv 2 ruudus on 4 ja kuubis on 8
//Arv 3 ruudus on 9 ja kuubis on 27
//Arv 4 ruudus on 16 ja kuubis on 64
//Arv 5 ruudus on 25 ja kuubis on 125

Autod massiivis

Programm iseloomustab massiivi kasutamist. Programmi käivitamisel täideks massiiv autode nimedega ning seejärel väljastatakse kogu nimekiri ekraanile.

using System;

namespace Autodemassiiv
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string[] AutodeMassiiv = new string[6];

            AutodeMassiiv[0] = "Toyota";
            AutodeMassiiv[1] = "Mazda";
            AutodeMassiiv[2] = "Volkswagen";
            AutodeMassiiv[3] = "Honda";
            AutodeMassiiv[4] = "Renault";
            AutodeMassiiv[5] = "Peugeot";

            for (int i = 0; i < AutodeMassiiv.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine(AutodeMassiiv[i]);
            }
            Console.ReadKey(true);
        }
    }
}
//Toyota
//Mazda
//Volkswagen
//Honda
//Renault
//Peugeot

Väljastage mulle auto

Programm küsib kasutaja käest numbriliselt, et millist autot soovitakse. Kasutaja vastus kontrollitakse kõigepealt, et kas massiivis on üldse niipalju autosid ja kui sobib siis väljastatakse auto nimetus.

using System;

namespace Autodemassiiv
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string[] AutodeMassiiv = new string[6];

            AutodeMassiiv[0] = "Toyota";
            AutodeMassiiv[1] = "Mazda";
            AutodeMassiiv[2] = "Volkswagen";
            AutodeMassiiv[3] = "Honda";
            AutodeMassiiv[4] = "Renault";
            AutodeMassiiv[5] = "Peugeot";

            while (true)
            {
                Console.WriteLine("Millist autot soovite?");
                int jrk;
                int.TryParse(Console.ReadLine(), out jrk);

                int auto = AutodeMassiiv.Length;
                if (jrk <= auto & jrk > 0)
                {
                    jrk = jrk - 1;
                    Console.WriteLine(AutodeMassiiv[jrk]);
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Vale number!");
                }
            }
        }
    }
}
//Millist autot soovite?
//4
//Honda
//Millist autot soovite?
//6
//Peugeot
//Millist autot soovite?
//8
//Vale number!
//Millist autot soovite?

Sisesta ise automargid

Programm küsib kasutaja käest automarke ning lisab need massiivi, mida iga tsükli käigus ühe võrra suurendatakse. Kui kasutaja ei soovi enam autosid lisada, väljastab programm kogu sisestatud autode loetelu.

using System;

namespace Autodemassiiv
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string[] AutodeMassiiv = new string[0];
            string vastus = "J";
            while (vastus != "E")
            {
                Console.WriteLine("Palun ütle automark");
                Array.Resize(ref AutodeMassiiv, AutodeMassiiv.Length + 1);
                string auto = Console.ReadLine();
                AutodeMassiiv[AutodeMassiiv.Length - 1] = auto;
                Console.WriteLine("Kas soovite veel lisada automarke? (J/E)");
                vastus = Console.ReadLine();
            }
            for (int i = 0; i < AutodeMassiiv.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine(AutodeMassiiv[i]);
            }
            Console.ReadKey(true);
        }
    }
}
//Palun ütle automark
//Toyota
//Kas soovite veel lisada automarke? (J/E)
//J
//Palun ütle automark
//Mazda
//Kas soovite veel lisada automarke? (J/E)
//j
//Palun ütle automark
//BMW
//Kas soovite veel lisada automarke? (J/E)
//j
//Palun ütle automark
//Audi
//Kas soovite veel lisada automarke? (J/E)
//E
//Toyota
//Mazda
//BMW
//Audi

Add comment

Loading