Reaali Robootika.COM

NXT robotimaailm ja programmeerimine C-keeles

Robomiku finaal 3. koht

Üle Eesti tuli kokku 22 võistkonda erinevatest koolidest, kes kõik katsusid jõudu ühe Karupäästmise ülesandega. www.robomiku.ee

Nimelt robot pidi liikuma mööda musta joont läbi keerulise kolmekorruselise maja, tuvastama majas olevaid kannatanuid ning ülemiselt korruselt karumõmmi majast välja tooma.

Ütlen kohe ette ära, et karu jäigi majja, kuid meie tiim sai karu sellegipoolest kõige kaugemale. Esimene ja teine koht läksid aga Narva kuna nemad jõudsid oma robotiga põlevast majast ka välja – kuigi ilma karuta.

Vaata 3. koha ehk siis meie roboti videot:

Robomikufinaal–Robojalg 3. koht

8. tund: mäng NXT ekraanile 1. osa

Esimene pool tunnist kulus Robomiku kevadise võistluse tutvustamiseks mis toimub Tartus 22. märtsil.

Selgus, et nii Ramsesel kui ka Jaanil oli juba ette valmistatud oma nägemus Robomiku võistlusrobotist.

Teine pool tunnist aga kulutasime selle peale, et alustada ühe mängu programmeerimisega NXT ekraanile. Ma viibisin nädal aega Redmondis ning seal oli aega NXT-le üks mäng ajaviiteks välja mõelda.

Mäng

Ekraanil põrkab pall üles-alla ja paremale-vasakule ning NXT ekraani alumises servas on väravavaht mida saab nooltega paremale-vasakule liigutada.

Väravavaht peab alati palli põrke all olema, et pall üles tagasi põrkaks. Kui pall kukub ekraani alt välja on mäng läbi. Lisaks saab valida 3-e erineva raskusastme vahel ning need mõjutavad palli liikumise kiirust ja punktiarvestust. Raskema mängu korral saab rohkem punkte.


Jagasime ülesande etappideks ning selle tunni aeg kulus õppimisele, kuidas liigutada väravat nooleklahvide abil paremale vasakule.

/*
Leivo Sepp, 23.02.2011
See on mäng, kus tuleb nooltega liigutada väravat paremale/vasakule nii,
et ekraanil põrkav pall ei kukuks mängualast välja vaid põrkaks vastu väravat.
*/

//värava muutuja koos palli esialgse asukohaga
int Joon = 50;

//joone liigutamise alamprogramm liigutab parema-vasaku klahvi abil 
//väravat ekraani allservas edasi-tagasi
task JooneLiigutamine()
{
while (TRUE)
  {
  if (ButtonPressed(BTNRIGHT, TRUE))
   {
   Joon += 4;
   }
  else if (ButtonPressed(BTNLEFT, TRUE))
   {
   Joon -= 4;
   }
  ClearLine(LCD_LINE8);
  TextOut(Joon, LCD_LINE8, "=");
  
  //wait on vajalik, et värav liiga kiiresti ei liiguks
  Wait(150);
  }
}

task main()
{
//siit kutsutakse välja ja käivitatakse alamprogramm JooneLiigutamine
Precedes(JooneLiigutamine);
}

7. tund: NXT kiiruse testimine

Tunni sisu on testida NXT aju protsessori kiirust kahe erineva programmeerimiskeele NXC ja NXT-G ja erinevate NXT Firmwarede korral.

Õppematerjal: Juhend- Do–While ja For tsüklid

Antud ülesande lahendame C-keeles FOR tsükliga.

Ülesanne. NXT kiiruse testimine.

Programm peab välja nägema järgmine.

Programmi käivitudes alustab tööd tsükkel, mis teeb 10 000/100 000 tavalist tsüklit. Lisaks on vaja kirjutada juurde stopper, mis mõõdab nende tsüklite läbimiseks kulunud aega ning kuvab selle ekraanil peale tsükli lõpetamist.

Kirjeldatud programm tuleb luua nii NXT-G kui ka NXC-s. Mõõta ja panna kirja tulemused.

Lisaks tuleb katsetada seda erineva NXT Firmware-ga. 

 • NXC: 1.28
 • Mindsensor: 1.29
 • Lego: 1.29
 • Lego: 1.31

Mõõta ja katsetada kas on erinevate Firmwarede ja programmeerimiskeeltega kiirustes erinevusi. Alljärgnevas tabelis on erinevate mõõtmiste kokkuvõte, tulemused on sekundites.

  Firmware 1.28
NXC
Firmware 1.29
Lego
Firmware 1.31
Lego
Firmware 1.29
Mindsensor
tsükleid NXT-G NXC NXT-G NXC NXT-G NXC NXT-G NXC
10 000 2,197 s 0,806 s 2,179 s 0,774 s 2,176 s 0,773 s 2,059 s 0,736 s
100 000 21,903 s 8,061 s 21,715 s 7,742 s 21,687 s 7,731 s 20,516 s 7,359 s
                 

Erakordselt suur vahe on programmeerimiskeele valikul. NXC on peaaegu 3 korda kiirem kui NXT-G.

Teine, kuid võrdlemisi tagasihoidlik vahe on Firmware’s.

Kuna me kirjutame programme C-keeles, on meil peamiselt laetud NXC firmware 1.28. Olen avastanud sellel firmware’l ühe puuduse, nimelt Mindsensori I2C Digital Port Splitter taga olevad andurid ei tööta selle firmware korral.

Kui laadida aga Mindsensori firmware (et töötaks I2C Digital Port Splitter), ei tööta jällegi mõned NXC spetsiifilised funktsioonid, nagu näiteks HiTechnic Prototype Boardi juhtimine.


Lahendus: NXC programm

/*
autor:Ramses Sepp 16.02.2011  19:28
See programm mõõdab aega mis kulub NXT-l ühe miljoni tsükli läbimiseks
Muudetud: Leivo Sepp 18.02.2011
*/

long LIIDA = 0;
long START;

long Stopper(long tsykkel)
{
	START = CurrentTick();
	//siin defineerin muutuja "i" mis võrdub nulliga 
	//ning paneb iga kord ühe i-le juurde
	//seni kaua kuni on üks miljon täis
	for(long i = 0; i < tsykkel; i++){
		//et NXT-l oleks ka mingi lihtne tehe arvutada
		LIIDA += 4;	
		}
	//funktsioon Stopper tagastab stopperi lõpuaja
	return CurrentTick()-START;
}

task main(){

long k = 10000;
string msg, stpr;

for (long j = 1; j < 3; j ++ ){
	//Kuvame ekraanil, et programm on alles käimas
	TextOut(3, LCD_LINE1, "Running ... ");
	//moodustame stringi ekraanile, mis kuvab tsükli arvu ja kestuse
	msg = StrCat(NumToStr(k), ":       ");
	stpr = NumToStr(Stopper(k));
	msg = StrReplace(msg, 8, stpr);
	TextOut(5, LCD_LINE2-j*8, msg);
	//korrutame tsükliarvu 10-ga
	k *= 10;
	}
ClearLine(LCD_LINE1);
TextOut(3, LCD_LINE1, "Valmis");
//programm jääb nupulevajutust ootama
until(ButtonPressed(BTNCENTER, FALSE));
}

Lahendus 2: NXT-G programm

NXT-G programm on selles mõttes lihtsam tehtud, et iga mõõtmise korral tuleb eraldi loop-le counter määrata: 10 000/100 000. NCX programmis toimus see automaatselt.

image

Juhend: HiTechnic prototüüpimislaud

HiTechnic NXT andurite tootjana on teinud ka ühe väga laheda asja – nimelt prototüüpimislaud.

http://www.hitechnic.com/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=NPK1056 

Sellel on 5 analoogsisendit (1024 astet pingega 0..3,3 V) ning 6 digitaalset sisendit/väljundit, mille abil saab kõikvõimalikke keerukaid asju teha. Alljärgnevalt kaks lihtsat näidisprogrammi: a) jooksvad tuled ja b) KITT tuled.

Jooksvad tuled ja KITT tuled HiTechnic Prototype Board abil

Jooksvad tuled

Käesoleva juhendi käigus vaatame ainult prototüüpimislaua digitaalsete väljunditesse kirjutamise osa.

Prototüüpimislaual on 6 digitaalset väljundit B0…B5. Neid saab kasutada nii sisendi kui ka väljundi režiimis. Register “Digital Control” määrab ära millised pordid on sisendid ja millised väljundid. Näiteks “Digital Control” registris number 63 (kahendsüsteemis 111111) muudab kõik väljunditeks.

Digital Out registrisse antud number määrab ära milline väljundportidest on aktiveeritud 1-ga. 1 tähendab siis 3,3V ja 12mA. Näiteks Digital Out numbriga 63 (ehk 0x3F) tähendab, et kõik valgusdioodid põlevad.

Alljärgnev programm suunab DigitalOut registrisse järjest numbrid 1,2, 4, 8, 16, 32 (0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20).

Alljärgnevalt näidisprogramm kuidas teha prototüüpimislaua abil jooksvad tuled NXC programmeerimiskeeles.

/*
Leivo Sepp 12.02.2011
See programm kasutab HiTechnicu prototüübi plaati
Paneb plaadi taha ühendatud valgusdioodid järjekorras põlema
Ehk teisisõnu "jooksvad tuled"
*/


#define PROTO_PORT S1

int count;
int light = 0x01;
byte cmndbuf[];
byte respbuf[];         

/* protoboard I/O map
  42,43 - A0 input
  44,45 - A1 input
  46,47 - A2 input
  48,49 - A3 input
  4A,4B - A4 input
  4C  - B inputs
  4D  - B outputs
  4E  - B controls
*/

//see alamprogramm teostab reaalse kirjutamise protolaua registrisse
//aktiveerides kindla pordi (B0..B5), mille taga peab süttima valgusdiood
void writedata(int outputdata)
 {
 //loo 3 väärtusega massiiv
 ArrayInit(cmndbuf, 0, 3);
 //protolaua aadress
 cmndbuf[0] = 0x02;
 //register kuhu kirjutatakse 4D on output
 cmndbuf[1] = 0x4D;
 //output registrisse kirjutatakse number mis aktiveerib kindla väljundi
 cmndbuf[2] = outputdata;
 count=0;
	//Käivitada eelnevate andmete põhjal protolauda kirjutamine
 I2CBytes(PROTO_PORT, cmndbuf, count, respbuf); 
 }

task main()
 {
 SetSensorLowspeed(PROTO_PORT); 
 Wait(100);

 //massiivi initsialiseerimine, 3 väärtust
 ArrayInit(cmndbuf, 0, 3);
 //esimene väärtus massiivis, prototüüpimislaua aadress
 cmndbuf[0] = 0x02;
 //teine väärtus massiivis, registri Control valimine (sisendid/väljundid)
 cmndbuf[1] = 0x4E;
 //kirjutada registrisse Control number 63 ehk 111111
 //st. et kõik B0..B5 on väljundid
 cmndbuf[2] = 0x3F;
 //mitu baiti peab I2C protolaud tagastama, meie puhul 0
 count=0;
 //Käivitada eelnevate andmete põhjal protolauda kirjutamine
 I2CBytes(PROTO_PORT, cmndbuf, count, respbuf);
 Wait(100);

 while (TRUE)
  {
  //kutsutakse välja alamprogramm, kuhu kirjutatakse number
  //numbrid on 1, 2, 4, 8, 16, 32
  writedata(light);
   light = light * 0x02;
   if (light == 0x40)
    light = 0x01;
  Wait(100);
  }
}

KITT tuled.

Ja teine programm, mis paneb tuled edasi-tagasi liikuma, ehk nagu KITT
/*
Leivo Sepp 12.02.2011
See programm kasutab HiTechnicu prototüübi plaati
Paneb plaadi taha ühendatud valgusdioodid edasi/tagasi põlema
Ehk teisisõnu "KITT tuled"
*/


#define PROTO_PORT S1

int count;
int light = 0x01;
byte cmndbuf[];
byte respbuf[]; 
bool kitt=TRUE;        

/* protoboard I/O map
  42,43 - A0 input
  44,45 - A1 input
  46,47 - A2 input
  48,49 - A3 input
  4A,4B - A4 input
  4C  - B inputs
  4D  - B outputs
  4E  - B controls
*/

//see alamprogramm teostab reaalse kirjutamise protolaua registrisse
//aktiveerides kindla pordi (B0..B5), mille taga peab süttima valgusdiood
void writedata(int outputdata)
 {
 //loo 3 väärtusega massiiv
 ArrayInit(cmndbuf, 0, 3);
 //protolaua aadress
 cmndbuf[0] = 0x02;
 //register kuhu kirjutatakse 4D on output
 cmndbuf[1] = 0x4D;
 //output registrisse kirjutatakse number mis aktiveerib kindla väljundi
 cmndbuf[2] = outputdata;
 count=0;
	//Käivitada eelnevate andmete põhjal protolauda kirjutamine
 I2CBytes(PROTO_PORT, cmndbuf, count, respbuf); 
 }

task main()
 {
 SetSensorLowspeed(PROTO_PORT); 
 Wait(100);

	//massiivi initsialiseerimine, 3 väärtust
 ArrayInit(cmndbuf, 0, 3);
 //esimene väärtus massiivis, prototüüpimislaua aadress
 cmndbuf[0] = 0x02;
 //teine väärtus massiivis, registri Control valimine (sisendid/väljundid)
 cmndbuf[1] = 0x4E;
 //kirjutada registrisse Control number 63 ehk 111111
 //st. et kõik B0..B5 on väljundid
 cmndbuf[2] = 0x3F;
 //mitu baiti peab I2C protolaud tagastama, meie puhul 0
 count=0;
 //Käivitada eelnevate andmete põhjal protolauda kirjutamine
 I2CBytes(PROTO_PORT, cmndbuf, count, respbuf);
 Wait(100);

  while (TRUE)
  {
  //kutsutakse välja alamprogramm, kuhu kirjutatakse number
  //numbrid on 1, 2, 4, 8, 16, 32
  writedata(light);
  if (kitt){
  	 //numbrid jooksevad väiksemast suuremaks
    light = light * 0x02;
    if (light == 0x20){
     kitt = FALSE;
     }
    }
  else {
  	 //numbrid jooksevad suuremast väiksemaks
    light = light / 0x02;
    if (light == 0x01)
      kitt = TRUE;
    }
  Wait(200);
  }
}

6. tund: Andurite info kuvamine NXT ekraanil

Selle tunni käigus õpitakse kuvama andurite infot ekraanil. See on vajalik et aru saada mis infot andurid parasjagu väljastavad.

Õppematerjal:

Ülesanne.

Kuva ühendatud anduri info ekraanil. Vaja läheb NXT-d ning erinevaid andureid.


Variant a)

UltraSonic kauguseandur

Lahendus: Iseenesest väga lihtne programm, vaid ühe while() tsükliga.

/*
See programm kuvab ekraanile sõna Ultrasensor 
ja selle alla kui kaugel on ees olev asi.
*/

task main () {

SetSensorLowspeed (S2);

while (TRUE) {
  ClearScreen();
  TextOut(1, LCD_LINE1, "Ultrasonic");
  NumOut(1, LCD_LINE2, SensorUS (S2));
  Wait(200);
  }
}

Variant b)

Light sensor andur

/*
See programm kuvab ekraanile sõna LightSensor 
ja selle alla kui hele on ees olev asi.
*/
task main () {

SetSensorLight (S2);

while (TRUE) {
  ClearScreen();
  TextOut(1, LCD_LINE1, "LightSensor");
  NumOut(1, LCD_LINE2, Sensor(S2));
  Wait(200);
  }
}

Variant c)

Color sensor

Lahendus. Selle anduri juures annab numbri kuvamine liiga vähe olulist informatsiooni, seega palusin lahendada ülesande sellisel moel, et vastavalt värvile kuvataks ekraanil värvi nimetus. Ja need värvid mille nimetus pole kirjutatud, nende korral kuvatakse number. NB! Edaspidi õpime massiive ning saab sama programmi uuesti teha massiivi abil. Ehk tunduvalt lühema ja lihtsama.

/*
See programm kuvab ekraanile sõna ColorSensor 
ja selle alla värvi nimetuse
*/
task main () {

SetSensorLowspeed (S2);

while (TRUE) {
  ClearScreen();
  TextOut(1, LCD_LINE1, "ColorSensor");
  switch(SensorHTColorNum(S2))
  {
   case 0:
      TextOut (1, LCD_LINE2, "Must");
      break;
   case 6:
      TextOut (1, LCD_LINE2, "Kollane");
      break;   
   case 8:
      TextOut (1, LCD_LINE2, "Punane");
      break;   
		 case 14:
      TextOut (1, LCD_LINE2, "Beez");
      break;
   case 17:
      TextOut (1, LCD_LINE2, "Valge");
      break;

   default:
      NumOut(1, LCD_LINE2, SensorHTColorNum(S2));
   }
   Wait (200);
  }
}

Bricx Command Center häälestamine

BricxCC on NXT programmeerimise vahend, mille abil meie oma põhilise osa koodist kirjutamine.

Tegemist on tasuta tarkvaraga, mille saab alla laadida siit: http://bricxcc.sourceforge.net/

Järgnevalt leidsin hulga asju mida annab selles keskkonnas vaikimisi häälestuse suhtes oluliselt kasutajasõbralikumaks muuta.

Alljärgnevate ekraanipiltide järgi häälestades saad enda BricxCC keskkonna mugavamaks.

Edit – Preferences – Editor vaheleht

Bricx Preferences Editor seaded

Paremal pool ülalt alla:

Automatically indent lines (ON) – kui kirjutad koodirida mis algas mitte rea algusest vaid eendiga, siis enteriga järgmisele reale minnes satud täpselt samale tasemele eelneva reaga. Väga kasutajasõbralik ning normaalne käitumine.

Alt sets column selection (OFF) – Selle sisselülitamisel saab Alt klahvi all vajutades teha hiirega selectioni üle mitme rea nii et veeru osa jääb paigale. Üsna segane ja mõttetu asi.

Move cursor on right click (ON) – kui teed koodis mõnes kohas hiirega paremklõpsu siis viiakse automaatselt ka hiirekursor sellesse kohta. Põhimõtteliselt on see normaalne asjade toimimise viis arvutis.

Scroll Past EOL (OFF) – sisselülitamisel liigub kursor lõputult paremale kui vajutad noole paremale. Täiesti mõttetu funktsionaalsus – lülitasin välja. Välja lülitaud asendis viib nool paremale kursori rea lõppu jõudes järgmise rea algusesse. See on normaalne ja ootuspärane käitumine.

HalfPage Scroll (OFF) – Kui see on sisse lülitatud siis PgUp või PgDn nuppe vajutades liigub ekraan üles-alla ainult poole kaupa. Ebamugav funktsionaalsus, lülitasin välja, mulle meeldib et kogu leht liigub korraga üles-alla.

Drag and drop editing (ON) – see on ju elementaarne, et saan koodijupi hiirega kinni võtta ja teise kohta lohistada, muidugi lülita sisse.

Quick tab (OFF) – jälle üks mõttetu asi, lülita välja. Sisselülitamise korral liigub kursor TAB klahvi vajutades eelmise rea esimese tühikuni jne. Täiesti ebakasutajasõbralik funktsioon.

Keep trailing blanks (ON) – vajalik sisse lülitada, et TAB klahv korralikult töötaks.

Enhanced home key (ON) – sisselülitamise korral viiakse kursor Home nupule vajutuse korral esimese täheni antud real. Lülitasin välja, kuna ma olen harjunud et kursor viiakse konkreetselt rea algusesse kui vajutan „home“ nuppu.

With grouped undo (OFF) – ei saanudki aru mis undo’d see grupeerib. Lülitasin välja et ei hakkaks mingit segadust kogemata tekitama.

Use Tab to indent (ON) –See on väga oluline asi sisse lülitada. Selle abil saad tervet koodi blokki korraga paremale nihutada või siis Shift-Tab abil vasakule nihutada. Väga vajalik asi sisse lülitada.

Show special characters (OFF) – kuvad koodikirjutamise aknas ka reavahetuse, tühiku jms sümbolid. Pole kunagi vaja läinud.

Convert tabs to spaces (OFF) – pole vaja sisse lülitada. Las tabid jäävad tabideks ja mitte ei muutu tühikuks.

Highlight current line (ON/OFF) – mul on see sisse lülitatud, kuna poistele suurelt ekraanilt näidates on sedasi parem koodirea peal fookust hoida – sellisel juhul tuleb ka Color vahelehelt määrata mis on Highlight rea värvus, mina valisin kollase. Kui kirjutan lihtsalt koodi, siis selleks ajaks võtan välja.

Keep caret x position (ON) – sisselülitamisel hoiab kursor oma positsiooni kui üles alla liikuda. Hea mugav asi, kogu aeg vaja.

Autosize max left character (OFF) – mingi veidi mõttetu asi taas.

Edit – Preferences – General vaheleht

image

Multiformat clipboard copy (ON) – Kopeerib koodi vaikimisi RTF-vormingusse.

Maximize editor Windows (ON) – Käivitamisel ja uute loomisel on aknad kohe full screen.

Use MDI mode (OFF) – võta linnuke ära, siis on programmid TAB-dena

Edit – Preferences – Options vaheleht

image

Lülita sisse ridade nummerdamine. Line numbers.

Edit – Preferences – StartUp vaheleht

image

Määra, et vaikimisi Brick-type oleks NXT.

Juhend: Do–While ja For tsüklid

Alljärgnevalt veel kaks eriliste omadustega tsüklit, mille abil saab panna programmi täitma mingit protseduuri teatud arv kordi.

 

do { “body” } while ("tingimus")

do
 {
  x = x + 1;
  y = y * 2;
 } while (x < 10);

 

Erinevus tavalisest while-tsüklist seisneb selles, et tsükkel täidetakse alati vähemalt ühe korra ja alles seejärel kontrollitakse tingimuse vastavust. Kui on tõene, täidetakse tsükkel teist korda.

Seega, kõigepealt läheb tsükkel käima, täida enda sees olevad käsud ja siis jõuab viimase reani while (..), mille sees on tingimus. Kui see tingimus on tõene minnakse do-tsükli algusesse tagasi ja täidetakse uuesti kõik käsud. Kui aga while (..) tingimus on muutunud vahepeal FALSE-ks, väljutakse tsüklist ja minnakse ülejäänud programmiga edasi.


for("init", “condition”, “increment”) { “body” }

for (int i = 0; i < 8; i++)
 {
  NumOut(0, LCD_LINE1-i*8, i);
 }


Init-ga algväärtustatakse muutuja i, tsükkel täidetakse kuni tingimus on tõene ja iga tsükli alguses täidetakse increment, mis liidab muutujale i juurde ühe numbri.

Seega, For-tsükli eripära seisneb selles, et sellele on sisse ehitatud loendur, mida saab kohe for-tsükli parameetrites häälestada. Pole tarvis ise tsükli sisse kirjutada liitmistehet ja suurem/väiksem kontrolli.

5. tund: Värvilise rooliga auto

Käesoleva tunni eesmärk on õppida kasutama C-keeles switch-funktsiooni.

Õppematerjal: Juhend- IF ELSE ja SWITCH kasutamine

Ülesanne: Värvilise rooliga auto

Teha BOT mis on ühendatud juhtme abil värvianduriga, mis omakorda on BOT-i juhtimispult.

Juhtimispult ehitada selliselt, et värvianduri ees oleks pöörlev komponent (hammasratas, rool), mille peale on kinnitatud värviline ketas. Rooli otse hoides sõidab robot otse kuid keerates muutub värv ning robot hakkab sellele vastavalt pöörama.

Musta värvi paber kinnita teise klotsi külge, mis liigub värvilise ketta ning värvianduri ees edasi tagasi. Must värv on nagu autol gaas, kui must on ees, siis robot seisab, vastasel juhul liigub vastavalt ketta värvile. Sellesama pildi saad siit suuremana avada ja siis välja printida.

Värviline roolVärvide tähendused:

 • Punane: sõidab otse
 • Sinine-roheline: keerab veidi paremale-vasakule
 • Kollane-oranz: keerab keskmisel paremale-vasakule
 • Helesinine-heleroheline: keerab palju paremale-vasakule
 • Valge: keerab kohapeal ringi

Lahendus.

Nagu arvata oligi siis tegemist on lihtsa programmiga, kuid õpetab hästi switch-funktsiooni olemust.

Rooli ehitamise peamine raskus seisnes selles, et värviandur ei tundnud korralikult värve ära. Esialgu arvasime, et liiga ligidalt mõõdab ning jätsime vahe ca 3 cm. Kuid nüüd oli valge ja musta tulemus sama, mis oli eriti veider.

Lõpuks jõudsime lahenduseni, värviandur tuli paigutada väikese nurga all, muidu see mõõtis enda poolt välja kiirguva valguse peegeldust. Seega HiTechnicu värviandur poolviltu asetades oli tulemus perfektne.

/*
Autor: Ramses Sepp 02.02.2011
Sellel robotil on värviline rool ja must käigukang. 
Rooliga ta sõidab erinevalt ja käigukang peatab roboti. */ task main(){ SetSensorLowspeed(S2); while (TRUE){ switch (SensorHTColorNum(S2)) { //must - mootorid seisavad case 0: Off(OUT_BC); ClearScreen(); TextOut(5, LCD_LINE3, "must"); break; //sinine - robot keerab kergelt paremale case 2: OnFwdSync(OUT_BC, -50, 5); ClearScreen(); TextOut(5, LCD_LINE3, "sinine"); break; //helesinine - robot keerab palju paremale case 3: OnFwdSync(OUT_BC, -50, 35); ClearScreen(); TextOut(5, LCD_LINE3, "helesinine"); break; //roheline - robot keerab kergelt vasakule case 4: OnFwdSync(OUT_BC, -50, -5); ClearScreen(); TextOut(5, LCD_LINE3, "roheline"); break; //kollane - keerab keskmiselt paremale case 6: OnFwdSync(OUT_BC, -50, 15); ClearScreen(); TextOut(5, LCD_LINE3, "kollane"); break; //oranþ keerab keskmiselt vasakule case 8: OnFwdSync(OUT_BC, -50, -15); ClearScreen(); TextOut(5, LCD_LINE3, "oranþ"); break; //punane - sõidab otse case 9: OnFwdSync(OUT_BC, -50, 0); ClearScreen(); TextOut(5, LCD_LINE3, "punane"); break; //heleroheline - keerab palju vasakule case 13: OnFwdSync(OUT_BC, -50, -35); ClearScreen(); TextOut(5, LCD_LINE3, "heleroheline"); break; //valge - keerab kohapeal ringi case 17: OnFwdSync(OUT_BC, -50, 100); ClearScreen(); TextOut(5, LCD_LINE3, "valge"); break; } } }

Juhend: NXT ekraani kasutamine

Ekraani saab kasutada selleks, et saada aktiivselt tagasisidet roboti töö kohta. Alljärgnevalt mõned peamised käsud NXC-s, mille abil juhtida ekraani. Siin on toodud välja ka NXT-l asuvad nupud ja heli tegemine.

ClearScreen();

 

Puhastab ekraani.

ClearLine(“Line”);

ClearLine(LCD_LINE2);

Puhastab ekraanil rea nr 2.

TextOut(“x”, “line”, “txt”, “options”);

TextOut(50, LCD_LINE3, "Hello World");

 

Kirjutab  ekraanil reale nr 3 sõnad „Hello World“.

NumOut(“x”, “line”, “val”, “options”);

TextOut(50, LCD_LINE3, 38);

 

Kirjutab  ekraanil reale nr 3 numbri 38.

ButtonPressed(“btn”,“reset”);

ButtonPressed(BTNRIGHT, FALSE);

Kontrollitakse nupuvajutust.

BTNRIGHT

BTNLEFT

BTNCENTER

BTNEXIT

Reset on TRUE/FALSE ning see nullib nupuvajutuste arvu.

PlayTone(“frequency”, “duration”);

PlayTone(440, SEC_2);

Mängib 2 sekundit tooni sagedusel 440 Hz.

Juhend: Matemaatika C-keeles

Programmide kirjutamisel on tarvis liita-lahutada-korrutada-jagada. Oma tavapärasest matemaatikas oleme harjunud kirjutama, et a + b = c.

C-keeles saab aga asju lühemalt väljendada, kõik ikka selleks et programm oleks lihtsam.

Tüüpiliselt on programmis muutuja (see on mingi arv näiteks), millele on vaja juurde liita mingi teine number.

Matemaatiliselt tavaline liitmistehe on võimalik C-keeles järgmiselt teha x += y. Hea lühike.

Tehe C-keeles Kirjeldus

liitmine

x += 2

Liidab muutujale juurde teise arvu. 

 • Olgu x alguses 1
 • Seejärel liidame x-le juurde 2 (x + 2 = 3)
 • Tulemuse kirjutame iseendasse, st. x-le omistatakse väärtus 3 ja seega x = 3

See tehe on pikemalt välja kirjutades x = x + 2

Näide 2. x += y

 • olgu x alguses 3 ja y väärtus 2
 • ülaltoodud tehe on x + y ehk siis 3 + 2 = 5
 • antud arv 5 omistatakse x-le, ja seega x = 5

lahutamine

x –= 2

Lahutab muutujast teise arvu. 

 • Olgu x alguses 5
 • Seejärel lahutame x-st arvu 2 (x – 2 = 3)
 • Tulemuse kirjutame iseendasse, st. x-le omistatakse väärtus 3 ja seega x = 3

See tehe on pikemalt välja kirjutades x = x - 2

korrutamine

x *= 2

Korrutab muutujat teise arvuga. 

 • Olgu x alguses 3
 • Seejärel korrutame x-i arvuga 2 (x * 2 = 6)
 • Tulemuse kirjutame iseendasse, st. x-le omistatakse väärtus 6 ja seega x = 6

See tehe on pikemalt välja kirjutades x = x * 2

jagamine

x /= 2

Jagab muutujat teise arvuga. 

 • Olgu x alguses 6
 • Seejärel jagame x-i arvuga 2 (x / 2 = 3)
 • Tulemuse kirjutame iseendasse, st. x-le omistatakse väärtus 3 ja seega x = 3

See tehe on pikemalt välja kirjutades x = x / 2

liitmine
ühe ühiku võrra

i++

Kahekordne pluss tähistab seda, et muutujale i liidetakse juurde üks ühik.

 • Olgu i alguses 1
 • peale selle käsu käivitamist on tehtud tehe i + 1
 • seega tulemus, i = 2

lahutamine
ühe ühiku võrra

i--

Kahekordne miinus tähistab seda, et muutujast i lahutatakse üks ühik.

 • Olgu i alguses 10
 • peale selle käsu käivitamist on tehtud tehe i - 1
 • seega tulemus, i = 9