Reaali Robootika.COM

NXT robotimaailm ja programmeerimine C-keeles

Juhend: NXT ekraani kasutamine

Ekraani saab kasutada selleks, et saada aktiivselt tagasisidet roboti töö kohta. Alljärgnevalt mõned peamised käsud NXC-s, mille abil juhtida ekraani. Siin on toodud välja ka NXT-l asuvad nupud ja heli tegemine.

ClearScreen();

 

Puhastab ekraani.

ClearLine(“Line”);

ClearLine(LCD_LINE2);

Puhastab ekraanil rea nr 2.

TextOut(“x”, “line”, “txt”, “options”);

TextOut(50, LCD_LINE3, "Hello World");

 

Kirjutab  ekraanil reale nr 3 sõnad „Hello World“.

NumOut(“x”, “line”, “val”, “options”);

TextOut(50, LCD_LINE3, 38);

 

Kirjutab  ekraanil reale nr 3 numbri 38.

ButtonPressed(“btn”,“reset”);

ButtonPressed(BTNRIGHT, FALSE);

Kontrollitakse nupuvajutust.

BTNRIGHT

BTNLEFT

BTNCENTER

BTNEXIT

Reset on TRUE/FALSE ning see nullib nupuvajutuste arvu.

PlayTone(“frequency”, “duration”);

PlayTone(440, SEC_2);

Mängib 2 sekundit tooni sagedusel 440 Hz.

Pingbacks and trackbacks (1)+

Add comment

Loading